Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Philosopher, mountaineer and environmental activist

Text: Unni Skoglund & Kjerstin Klæboe

"No other Norwegian philosopher has had such an influence on Norwegian intellectual life as Arne Næss, and no other Norwegian philosopher has managed to influence and inspire non-philosophers, to set the agenda, to engage young people, to open doors for inquirers of all ages, to communicate childish joy and existential gravity". Arne Næss was a "mighty source of inspiration, a playful character, a great agitator and an intellectual researcher".

Inga Bostad, Pro-rector of the University of Oslo

Arne Dekke Eide Næss (1912 - 2009) remains Norway's most famous philosopher even after his death. He was also a distinctive figure in the climbing milieu and became known as the "king of Mt. Stetind".

I 1939 ble Arne Næss tilbudt et professorat ved Universitetet i Oslo, og ble med det landets yngste og eneste professor i filosofi, kun 27 år gammel. I 1969 forlot Næss universitetet og ble frilansfilosof. Han engasjerte seg sterkt i miljøspørsmål og deltok blant annet i Mardølaaksjonen i 1970, hvor han sammen med andre motstandere av kraftutbyggingen i Eikesdal og Mardalsfossen lenket seg fast på fjellet og til slutt ble båret vekk av politiet. Som internasjonalt anerkjent filosof bidro han gjennom denne type miljøengasjement til at miljøbevegelsen fikk en større tyngde og troverdighet.

Arne Næss var opptatt av praktisk filosofi; det å sette ideal og prinsipper ut i livet gjennom handling. Dypøkologiens grunnlegger påpekte nødvendigheten av at hver av oss lever og handler ut fra en forståelse av at vi er en del av et levende økosystem, der alle bestanddeler er gjensidig avhengige av hverandre. Våre personlige handlinger påvirker helheten. I følge dypøkologien har alt levende en verdi i seg selv og ikke bare ut fra hvilken nytte det har for mennesket. Med andre ord må mennesket tilpasse seg naturens behov og krav.

I 1997 ble Næss utnevnt til æresmedlem i Miljøpartiet De Grønne. I 2002 ble han tildelt Nordisk Råds Natur- og miljøpris for sitt bidrag i utviklingen og spredningen av tanker som kritisk reflekterer det moderne menneskes vilkår, og samfunnets forhold til naturen. I 2005 ble Næss utnevnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for samfunnsnyttig innsats. I begrunnelsen stod det at ”han gjennom heile sitt 92 år lange liv har arbeidd for mennesket og naturen. Han er landets leiande frilansfilosof som ofte viser seg i det offentlege rom.” Arnes kommentar til dette var ”Jeg kjenner meg veldig rørt over å oppleve en slik ære i min vanvittige alder. Det skal jeg aldri glemme den korte tiden jeg har igjen å leve.”

Næss har gitt ut en rekke bøker, og har hatt en svært sentral rolle i utformningen av filosofifaget, både gjennom sine mange fagfilosofiske tekster på en mengde ulike tema, men spesielt som lærebokforfatter og foreleser for examen philosophicum. Som akademiker hadde Arne Næss også den litt uvanlige egenskapen at han appellerte til folk flest, og han bidro der }d til å gjøre filosofien både mer tilgjengelig og folkelig.

He was a prominent activist against violence and an environmentalist all his life and will be remembered by many people as an independent, engaged and innovative person.

Næss and Stetind

1930-s was the beginning of the so-called Arne Næss era in the history of Mt. Stetind. Næss approached his undertaking with thoroughness: he stayed in Tysfjord weeks at a time on several occasions in order to study Mt. Stetind and acquire an overview of the mountain's features, challenges and options.

In 1936 Arne Næss and his current wife and climbing companion at that time, Else Hertzberg, ascended Mt. Stetind via a technically challenging route, now known as Sydpillaren (The Southern Pillar). It was the first time after Ferdinand Schjelderup, Alf Bonnevie Bryn and Carl Wilhelm Rubenson's first ascent in 1910 that someone managed to reach the top via a different route than "the Main Route" along the ridge. Næss and Hertzberg did not stop at discovering one new route and went on to ascend Mt. Stetind via Sydøstveggen (South-Eastern Face) the same year.

Philosopher Næss together with Ralph Høybakk and Kjell Friis Baastad accomplished the first winter ascent of Mt. Stetind in 1963. The route followed Østveggen (Eastern Face). Three years later Næss, accompanied by climbers Bruskeland, Støren and Faarlund ascended Mt. Stetind via Vestveggen (Western Face) thus discovering yet another route to the summit.

Arne Næss made another achievement in mountaineering when he introduced bolts in Norway. This was a revolutionary technique for challenging ascents. He also organised several climbing expeditions, among others to Himalaya. His greatest accomplishment is considered to be the ascent of Tirich Mir, a 7708 meter peak in Hindu Kush Massif, Pakistan. However, Arne Næss always had a special connection to Norwegian mountains and especially to Mt. Stetind.

"Mt. Stetind is a fabulous ascent. The mountain rises straight from the sea and slopes elegantly skyward. Stetind is fine granite, solid and grips well. It is as if the mountain is on your side."

Arne Næss' interview with NRK Nordland after Mt. Stetind was announced National Mountain of Norway.

Sources: The Big Norwegian Lexikon, Caplex, Wikipedia, The Big Danish Gylendaal's Open Encyclopedia, Stetind and Narvik - a guide to selected climbs, Oslo University, Aftenposten.
Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no